วันเสาร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2557


 น่านแบมบู @ Nan bamboo จำหน่ายพันธุ์ไผ่ออนไลน์จัดส่งทั่วประเทศ

Nanbamboo
 ราคาต้นไผ่ที่พร้อมจัดส่ง

     กลุ่มไผ่ยักษ์ ไผ่หวาน ไผ่ใช้ลำไม้ และไผ่กินหน่อ    
ไผ่ยักษ์เมืองน่าน(ใผ่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกของไทย หน่อใหญ่ ดก และอร่อยมาก)    400 บาท

ไผ่มังกรยักษ์ เพาะเมล็ด(ไผ่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกของจีน ข้อถี่ ไม้แกร่ง หน่ออร่อย) 400  บาท 

ไผ่ฟ้าหม่น เพาะเมล็ด (สุดยอดไผ่ใช้ลำไม้ แกร่ง ตรง หน่อดกและอร่อยมาก)       120 บาท

ไผ่หกยักษ์ เพาะเมล็ด (ไผ่ใหญ่อันดับสองของเมืองไทย เนื้อไม้หนามาก)           250 บาท

ไผ่เก้าดาว เพาะเมล็ด (ไผ่ที่ลำไม้แข็งที่สุดในโลก โตเร็วมากในเมืองไทย)          120 บาท

ไผ่ซางสิบสองปันนา เพาะเมล็ด (ลำไม้ใหญ่ ตรงและแกร่ง โตเร็วมาก)               100 บาท

ไผ่โปกพม่า เพาะเมล็ด (ไผ่ตระกูลยักษ์ลำไม้หนา ตรง สวยมาก หน่อดกมาก)      250 บาท

ไผ่แม่ตะวอ เพาะเมล็ด (เป๊าะยักษ์ ลำไม้ตรง โตเร็ว ไม้ใช้ทำตะเกียบได้ดีมาก)     250 บาท

ไผ่มันหมู เพาะเมล็ด (ลำไม้ตรงมาก แกร่ง โตเร็ว หน่อดก ออกนอกฤดูดีมาก)      250 บาท

ไผ่ซางหม่นเชียงดาว เพาะเมล็ด (ลำไม้ใหญ่ ตรง เนื้อไม้หนา แกร่ง  )               250 บาท

ไผ่ซางหม่นราชินี ( เนื้อไม้หนา ลำไม้ตรง หน่อกินได้ลำไม้ขนาดปานกลาง)        100 บาท

ไผ่ซางจีน เพาะเมล็ด (ไผ่ขนาดกลาง ลำไม้ตรง สวย ไม้แกร่ง โตเร็วมาก )          250 บาท

ไผ่ซางดำ (ลำไม้หนาขนาดปานกลาง ตรง สีเขียวเข้มสวย หน่ออร่อยเนื้อแน่น)     200 บาท

ไผ่ข้าวหลามยอดแดง เพาะเมล็ด (ไม้เหนียวทำงานจักรสาน ทำข้าวหลาม)       100 บาท

ไผ่เลี้ยงดำเพาะเมล็ด ( สีเขียวเข้ม ลำไม้ตรง แกร่ง ฟอร์มสวยปลูกประดับ )         100 บาท

ไผ่ซางนวล( ลำไม้ขนาดปานกลาง ใช้ทำตะเกียบดีมาก เนื้อไม้ไม่หนามาก)           50 บาท

ไผ่รวกดำ (เป็นสายพันธุ์ไผ่รวกลำใหญ่ ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย โตเร็ว)          100 บาท

ไผ่รวกหางช้าง(ลำไม้ใหญ่สุดในบรรดาไผ่รวกทั้งหมด เนื้อหนาตรงมาก โตเร็ว)   100 บาท

ไผ่หวานยักษ์ (หน่อหวานกินดิบได้ อร่อยที่สุดในบรรดาหน่อไม้ของไทย)         1,000 บาท

ไผ่รวกหวานลายเสือ(หน่อกินดิบได้ รสชาดดีมาก หวาน กรอบอร่อยมาก)        1,000 บาท

ไผ่รวกหวานยอดแดง(หน่อกินดิบได้เลย ขายได้ทั้งหน่อและลำไม้ โตเร็วมาก)    350 บาท

ไผ่บงหวานสายพันธุ์ด่านซ้าย(หน่อใหญ่ 1 กิโล คัดสายพันธุ์)                          100 บาท

ไผ่เป๊าะน่าน (หน่อสีเหลืองสวยขนาดไม่ใหญ่มาก แต่ดก ออกหน่อตลอดปี)         100 บาท

ไผ่บงพม่า(ปลูกใช้ลำไม้ เนื้อหนา แกร่ง ปล้องยาวลำไม้ยาว ตรงมาก หน่ออร่อย) 250 บาท

ไผ่หกเพาะเมล็ด(  โตเร็วทนแล้ง เนื้อไม้หนา แกร่งเสี้ยนไม้แก่สีสวย)                 100 บาท

ไผ่เฮี๊ยะเพาะเมล็ด(ไผ่ลำไม้สวยใช้ปลูกประดับและในงานจักรสานดีมาก)            200 บาท

ไผ่มังกรยักษ์ แยกจากกอที่เป็นสถิติโลกเลย(ไผ่ที่ลำใหญ่ที่สุดในโลกจากจีน) 5,000 บาท

     กลุ่มไผ่ประดับ ไผ่มงคล ไผ่หายาก 

ไผ่ดำติมอร์  (สุดยอดไผ่ประดับสีดำสวยยอดนิยม ปลูกง่าย โตเร็ว สีสวยมาก)        250 บาท

ไผ่ดำเสฉวน (เป็นไผ่มงคลเสริมฮวงจุ้ยขึ้นเป็นลำเดี่ยวไม่ขึ้นเป็นกอลำแก่สีดำเข้ม) 250 บาท

ไผ่ลิตโต้ด่างลำเดี่ยว(ไผ่ใบด่างปลูกประดับสวยงามแปลกตา ไม่ขึ้นเป็นกอ)        250 บาท 

ไผ่มากินอยลำเดี่ยว(ไม่ขึ้นเป็นกอ ไผ่ลำเดี่ยวปลูกประดับได้สวยมาก)                 250 บาท

ไผ่ป่อง (ไผ่ลำเดี่ยวจากจีนที่เจริญโตได้ดีในที่ราบลุ่มอากาศร้อนของไทย)           250 บาท

ไผ่ขาว (สุดยอดไผ่ประดับสวยงามของอเมริกา ออสเตรเลีย และยุโรป)                250 บาท

ไผ่ทอง (ไผ่ประดับสีเหลืองทองสวยงามยอดนิยมที่ปลูกง่ายโตเร็ว สีสันสวยงาม )  100 บาท

ไผ่โป  300 บาท (เป็นไผ่ชนิดเดียวกับไผ่ทองแต่มีสีเขียวทั้งลำใช้ปลูกประดับสวย) 250 บาท

ไผ่รวกเศรษฐี (ลำไม้ด่างสีเหลืองทองมีลายตามขวาง ปลูกประดับสวยงาม)       1,000 บาท

ไผ่น้ำเต้าทอง (เป็นไผ่ปลูกประดับในกระถางยอดนิยมในต่างประเทศสีเหลืองสวย) 300 บาท

ไผ่ช๊อกโกแลต (เป็นไผ่ประดับจากต่างประเทศ ลำไม้สีเหลืองและมีแถบสวย)    1,000 บาท

ไผ่ทองแคระใบเฟิร์น(เป็นไผ่ประดับจากต่างประเทศอีกชนิด ที่ลำสีเหลืองใบสวย) 250 บาท

ไผ่ลำตัน (เป็นไผ่มงคลปลูกเอาเคล็ดลำไม้ตันใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย)            250 บาท

ไผ่หางกระรอก(ปลูกประดับ เป็นไผ่ที่ทรงกอและใบเป็นกระจุกสวยงามมาก)         250 บาท

ไผ่หกขาว (เป็นไผ่หกแต่กลายพันธุ์ไปมีลำไม้ขนสีออกขาวกำมะหยี่สวยงาม)    1,000 บาท

ไผ่ซาซ่า (เป็นไผ่ที่ปลูกประดับเป็นพุ่มสวยงาม ทรงกอไม่สูงมากเป็นพุ่มแน่น)       250 บาท

ไผ่นวลด่างขาว(ไผ่ใบด่างขาวสวยงามปลูกประดับได้ดี ทรงกอสวยปลูกง่าย)     1,000 บาท

ไผ่สี่เหลี่ยม( เป็นไผ่ลำเดี่ยวไม่ขึ้นเป็นกอ ลำไม้เป็นทรงสี่เหลี่ยมเมื่อตัดขวาง)       500 บาท

ไผ่ด่างกาญจนา( ไผ่ใบด่างขาวเขียวเป็บแถบชัดเจน สวยงามโดดเด่นน่าปลูก)      500 บาท

ไผ่ผากด่าง(เป็นไผ่ใบด่างขาว เขียว สีสันสวยงามแปลกตา ทรงพุ่มแน่นใบใหญ่)   500 บาท

ไผ่รวกหวานด่าง(ไผ่ด่างหายากหน่อหวานกินดิบได้ลำไม้หนาใช้ดีประดับได้ด้วย)5,000 บาท

ไผ่สีสุกสีทอง(เป็นไผ่ชื่อมงคลลำไม้ด่างสีเหลืองทอง หายากมาก)                     5,000 บาท

ไผ่โรบัสต้า(เป็นไผ่ลำด่างลายสีขาวจากอินโดนีเซีย เป็นไผ่ประดับสวยงาม)        1,000 บาท

ไผ่ด่างลายหินอ่อน เป็นไผ่ใบด่างทองเป็นลายจุด และลำด่างทองหายากมาก  10,000 บาท

ไผ่ขลุ่ย (เป็นไผ่ที่ใช้ทำขลุ่ย ทำแคน ขึ้นลำห่างๆ ลำตรงมาก นิยมปลูกประดับ)       250 บาท

ไผ่ดำเลื้อย (ไผ่ลำสีดำ ขนาดไม่ใหญ่แต่เล้อยยาว นิยมปลูกเป็นซุ้มประดับสวยงาม) 250 บาท

ไผ่  ฯลฯ

    เราเป็นแหล่งเพาะขยายพันธุ์เก็บรวบรวมสายพันธุ์ไผ่จากทั่วประเทศไทยและทั่วโลก บนเนื้อที่ 300 ไร่ ในสามอำเภอของจังหวัดน่าน รู้จักกันดีในชื่อสวนเกษตรน่าน เป็นแหล่งจำหน่ายพันธุ์ไผ่เศรษฐกิจและเป็นสถานที่เรียนรู้เรื่องไผ่อย่างครบวงจร 

    มีไผ่ตระกูลยักษ์ที่มีทั้งจำนวนชนิดและลำไม้ใหญ่ที่สุดในโลก ไผ่ประดับสวยงาม ไผ่เพื่อการใช้ลำไม้ และไผ่ที่ปลูกเพื่อเก็บหน่อไม้อีกหลายร้อยสายพันธุ์ เราทำธุรกิจควบคู่ไปกับการศึกษาวิจัยเรื่องไผ่และเน้นเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับไผ่กลับคืนสู่สังคมอย่างมีจิตสำนึก

ร้านสวนเกษตรน่าน จำหน่ายพันธุ์ไผ่เศรษฐกิจทำเงินตัวใหม่ๆ ของเมืองไทย สายพันธุ์แท้ๆ เช่นไผ่ยักษ์น่าน ไผ่แม่ตะวอ ไผ่ซางหม่นสายพันธุ์ใหญ่ ไผ่ซางดำ ไผ่รวกดำ ไผ่ข้าวหลาม ไผ่บงหวานพันธุ์หน่อใหญ่ ไผ่เลี้ยงดำ ไผ่เป๊าะน่าน ไผ่หกยักษ์ ไผ่หวานยักษ์ ไผ่โมโซ ไผ่ป่องลำเดี่ยว ไผ่มากินอย ไผ่สี่เหลี่ยม ไผ่เท็ซไท ฯลฯ ขายพันธุ์ไผ่ยักษ์ ขายไผ่ยักษ์เมืองน่าน ขายไผ่หวาน ไผ่ตง จำหน่ายสายพันธุ์ไผ่ ไผ่หายาก ไผ่แปลก ไผ่เศรษฐกิจ ไผ่ในประเทศไทย ไผ่ต่างประเทศ ไผ่หวานกินดิบได้ ไผ่ดำ ไผ่ลำเดี่ยว ไผ่โมโซ ไผ่เมืองร้อน ไผ่เมืองหนาว ไผ่ด่าง ไผ่ใบด่าง ไผ่สีชมพู ไผ่ห้าสี ไผ่สะสม 

  ข้อมูลเพิ่มเติมสินค้ากิ่งพันธุ์ไผ่ในร้าน

1.กลุ่มไผ่ยักษ์ ไผ่หวาน ไผ่ใช้ลำไม้ และไผ่กินหน่อ   

ไผ่เก้าดาว (เพาะเมล็ด)              120  บาท

Guadua angustifolia Kunth  ดูรายละเอียดhttp://nanbamboo.blogspot.com/2013/12/blog-post.html
-เป็นไผ่ที่มีเนื้อไม้แข็งแกร่งที่สุดในโลก มีงานวิจัยรองรับมากมาย ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เติบโตได้ดีทั้งที่ลาดชันและที่ราบลุ่ม
-ลำไม้เปลา ตรง ลำสีเขียวมีแถบขาวที่ข้อไม้ ขึ้นเป็นลำห่างๆกัน สวยงามเป็นระเบียบ ใช้ปลูกประดับอาคารสถานที่ได้สวยงามมาก
-หน่อไม้ใช้รับประทานได้ ลำไม้ขนาดสม่ำเสมอกัน ในความสูง15 เมตรแรก 
-ปลูกง่ายไม่ต้องดูแลมากปลูกได้ทุกสภาพพื้นที่ ทนแล้งได้ดีมาก เจริญเติบโตเร็ว 
-ลำไม้ใหญ่เนื้อหนา เป็นที่ต้องการของตลาดค้าลำไม้ใช้ในงานก่อสร้าง อุตสาหกรรมทำเฟอร์นิเจอร์ ทำไม้แผ่นปาร์เก้ไม้ไผ่ ทำกระท่อมไม้ไผ่ ถือเป็นสุดยอดไผ่ใช้ลำไม้ที่คุณภาพดีที่สุดในโลกตอนนี้

ไผ่ฟ้าหม่น (เพาะเมล็ด)                                   120 บาท (เพาะเมล็ด)
Dendrocalamus giganteus ,Farmon

-เป็นไผ่ตระกูลไผ่ซางขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาไผ่ซางทั้งหมด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมีขนาดใหญ่ได้ถึง 6-8 นิ้ว 

-กอสวยตั้งตรงในแนวดิ่ง ลำไม่ตรงมากไม่คดงอ ลำไม้ใหญ่เนื้อไม้หนาแข็งแรงมากเป็นที่ต้องการของตลาดไม้ไผ่ที่ใช้ทำ
เฟอร์นิเจอร์คุณภาพของเนื้อไม้ดีเป็นอันดับต้นๆของไผ่ในประเทศไทย

-หน่อออกตลอดทั้งปี สามารถบังคับให้ออกนอกฤดูได้ดีมาก หน่อดกมากผลผลิตต่อไร่ต่อปีสูงมาก รสชาดหวานกรอบอร่อยเป็นที่
ต้องการของตลาด จัดเป็นไผ่สารพัดประโยชน์ที่ขายได้ทั้งหน่อไม้และลำไม้คุ้มค่าการลงทุน

-ลำไม้ตรง กอสวยงาม สง่าสามารถปลูกเป็นไผ่ประดับได้ดีมาก
ไผ่ยักษ์เมืองน่าน  (ไผ่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกของไทย)          300 บาท
Dendrocalamus giganteus,"Yak Nan" ดูรายละเอียดhttp://paiyaknan.blogspot.com/2012/02/blog-post.html

-เป็นไผ่ที่มีลำไม้ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่สุด 13-15 นิ้ว
-ลำไม้เปลา ตรง สวยงาม มีแป้งสีขาวที่ลำไม้ กอแน่น สวยงามเป็นระเบียบ ใช้ปลูกประดับอาคารสถานที่ได้สวยงามมาก
-หน่อรสชาดดีมากเนื้อเนียนละเอียด  เป็นที่นิยมของตลาดหน่อไม้สด ทำหน่อนอกฤดูได้ผลดีมาก
หากปลูกในที่ราบลุ่ม ขนาดลำไม้อาจลดลงบ้างเป็น 8-12 นิ้ว ก็ยังถือว่าใหญ่ แต่หน่อและลำไม้จะดกมากขึ้นมาทดแทน
-ลำไม้ใหญ่เนื้อหนา เป็นที่ต้องการของตลาดค้าลำไม้ใช้ในงานก่อสร้าง อุตสาหกรรมทำเฟอร์นิเจอร์ ทำไม้แผ่นปาร์เก้ไม้ไผ่ ทำกระท่อมไม้ไผ่ ของฝาก ของชำร่วย ของที่ระลึก ฯลฯ

ไผ่มังกรยักษ์ เพาะเมล็ด (ไผ่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากประเทศจีน )       400 บาท

-เป็นไผ่ที่มีลำไม้ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก จากสาธารณรัฐประชาชนจีน เส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่สุด 13-15 นิ้ว
-เป็นไผ่ที่หายากพบในจีนและลาวเท่านั้น เป็นไผ่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่คนรักไผ่ทั่วโลกต้องการมีไว้ในครอบครอง
-ลำไม้เปลา ตรง สวยงาม ข้อไม้ถี่แข็งแรง  มีแป้งสีขาวที่ลำไม้ กอแน่น สวยงามเป็นระเบียบ ใช้ปลูกประดับอาคารสถานที่ได้สวยงามมาก 
-หน่อรสชาดดีมากเนื้อเนียนละเอียด  เป็นที่นิยมของตลาดหน่อไม้สด ทำหน่อนอกฤดูได้ผลดีมาก
หากปลูกในที่ราบลุ่ม ขนาดลำไม้อาจลดลงบ้างเป็น 8-12 นิ้ว ก็ยังถือว่าใหญ่ แต่หน่อและลำไม้จะดกมากขึ้นมาทดแทน
-ลำไม้ใหญ่เนื้อหนา แกร่ง เป็นที่ต้องการของตลาดค้าลำไม้ใช้ในงานก่อสร้าง อุตสาหกรรมทำเฟอร์นิเจอร์ ทำไม้แผ่นปาร์เก้ไม้ไผ่ ทำกระท่อมไม้ไผ่ ของฝาก ของชำร่วย ของที่ระลึก ฯลฯ 

ไผ่หกยักษ์                                 250 บาท
Dendrocalamus asper ,Nan ดูเพิ่มเติมhttps://www.youtube.com/watch?v=kRrMf-fr3TU
-เป็นไผ่ที่มีลำไม้ขนาดใหญ่เป็นอันดับสองในประเทศไทยรองจากไผ่ยักษ์น่านใหญ่สุด 10-12 นิ้ว
-เป็นไผ่ตระกูลไผ่ตง ไผ่หกเป็นชนิดหนึ่งในไผ่ยักษ์ ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เติบโตได้ดีทั้งที่ลาดชันและที่ราบลุ่ม
-ลำไม้เปลา ตรง สวยงาม มีแป้งสีขาวที่ลำไม้ กอแน่น สวยงามเป็นระเบียบ ใช้ปลูกประดับอาคารสถานที่ได้สวยงามมาก
-หน่อรสชาดดีมากเนื้อเนียนละเอียด  เป็นที่นิยมของตลาดหน่อไม้สด ทำอาหารได้หลากหลาย
-ลำไม้ใหญ่เนื้อหนา เป็นที่ต้องการของตลาดค้าลำไม้ใช้ในงานก่อสร้าง อุตสาหกรรมทำเฟอร์นิเจอร์ ทำไม้แผ่นปาร์เก้ไม้ไผ่ ทำกระท่อมไม้ไผ่


ไผ่ซางสิบสองปันนา (เพาะเมล็ด)             100 บาท
Dendrocalamus barbatus"China Seedling"
-เป็นไผ่ตระกูลไผ่ซางขนาดกลางถึงใหญ่ ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เติบโตได้ดีทั้งที่ลาดชันและที่ราบลุ่ม
-ลำไม้เปลา ตรง แกร่ง เนื้อไม้หนา มีแถบสีขาวตัดที่ข้อไม้ สวยงามเป็นระเบียบ ใช้ปลูกประดับอาคารสถานที่ได้สวยงามมาก
-หน่อรสชาดดีมากเนื้อเนียนละเอียด เสี้ยนน้อย เป็นที่นิยมของตลาดหน่อไม้สด ทำอาหารได้หลากหลาย
-ปลูกง่ายไม่ต้องดูแลมากปลูกได้ทุกสภาพพื้นที่ ทนแล้งได้ดีมาก เจริญเติบโตเร็ว 
-ลำไม้ใหญ่เนื้อหนา เป็นที่ต้องการของตลาดค้าลำไม้ใช้ในงานก่อสร้าง อุตสาหกรรมทำเฟอร์นิเจอร์ ทำไม้แผ่นปาร์เก้ไม้ไผ่ ทำกระท่อมไม้ไผ่ ของที่ระลึก

ไผ่แม่ตะวอ,ไผ่เป๊าะยักษ์ (เพาะเมล็ด)   250 บาท
Dendrocalamus copelandii
-เป็นไผ่ตระกูลไผ่เป๊าะเป็นชนิดหนึ่งในไผ่ยักษ์ ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เติบโตได้ดีทั้งที่ลาดชันและที่ราบลุ่ม
-ลำไม้เปลา ตรง สวยงาม มีแป้งสีขาวที่ลำไม้ กอแน่น สวยงามเป็นระเบียบ ใช้ปลูกประดับอาคารสถานที่ได้สวยงามมาก
-หน่อรสชาดดีมากเนื้อเนียนละเอียด เสี้ยนน้อย เป็นที่นิยมของตลาดหน่อไม้สด ทำอาหารได้หลากหลาย
-ลำไม้แกร่งเร็วลำไม้อายุปีเดียวก็สามารถตัดมาใช้ได้เลย ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตตะเกียบ ไม้เสียบลูกชิ้น ไม้จิ้มฟัน 
-ลำไม้ใหญ่เนื้อหนา เป็นที่ต้องการของตลาดค้าลำไม้ใช้ในงานก่อสร้าง อุตสาหกรรมทำเฟอร์นิเจอร์ ทำไม้แผ่นปาร์เก้ไม้ไผ่ ทำกระท่อมไม้ไผ่
ไผ่หวานยักษ์                             1,000 บาท
Dendrocalamus  spp.
-เป็นไผ่หวานกินดิบได้ที่หน่ออร่อยที่สุดในบรรดาไผ่หวานทุกชนิด
-หน่อรสชาดดีมากเนื้อเนียนละเอียด เสี้ยนน้อย หวาน กรอบ หอมกลิ่นมะพร้าวน้ำหอม 
-เป็นไผ่ตระกูลไผ่ตง ไผ่หก ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เติบโตได้ดีทั้งที่ลาดชันและที่ราบลุ่ม
-ลำไม้เปลา ตรง สวยงาม มีแป้งสีขาวที่ลำไม้ กอแน่น สวยงามเป็นระเบียบ ใช้ปลูกประดับอาคารสถานที่ได้สวยงามมาก
-ลำไม้ขนาดกลางเนื้อหนา เป็นที่ต้องการของตลาดค้าลำไม้ใช้ในงานก่อสร้าง อุตสาหกรรมทำเฟอร์นิเจอร์ ทำไม้แผ่นปาร์เก้ไม้ไผ่ ทำกระท่อมไม้ไผ่
ไผ่หกสามหมอก (เพาะเมล็ด)      250 บาท
Dendrocalamus hamiltonii
-เป็นไผ่ตระกูลไผ่ตง ไผ่หกเป็นชนิดหนึ่งในไผ่ยักษ์ ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เติบโตได้ดีทั้งที่ลาดชันและที่ราบลุ่ม
-ลำไม้เปลา ตรง สวยงาม มีแป้งสีขาวที่ลำไม้ กอแน่น สวยงามเป็นระเบียบ ใช้ปลูกประดับอาคารสถานที่ได้สวยงามมาก
-หน่อรสชาดดีมากเนื้อเนียนละเอียด เสี้ยนน้อย เป็นที่นิยมของตลาดหน่อไม้สด ทำอาหารได้หลากหลาย
-ปลูกง่ายไม่ต้องดูแลมากปลูกได้ทุกสภาพพื้นที่ ทนแล้งได้ดีมาก เจริญเติบโตเร็ว 
-ลำไม้ใหญ่เนื้อหนา เป็นที่ต้องการของตลาดค้าลำไม้ใช้ในงานก่อสร้าง อุตสาหกรรมทำเฟอร์นิเจอร์ ทำไม้แผ่นปาร์เก้ไม้ไผ่ ทำกระท่อมไม้ไผ่
ไผ่โปกพม่า(เพาะเมล็ด)                               250 บาท
Dendrocalamus spp 
-เป็นไผ่ตระกูลไผ่เป๊าะผสมไผ่หกเป็นชนิดหนึ่งในไผ่ยักษ์ ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เติบโตได้ดีทั้งที่ลาดชันและที่ราบลุ่ม
-ลำไม้เปลา ตรง สวยงาม มีแป้งสีขาวที่ลำไม้ กอแน่น สวยงามเป็นระเบียบ ใช้ปลูกประดับอาคารสถานที่ได้สวยงามมาก
-หน่อรสชาดดีมากเนื้อเนียนละเอียด เสี้ยนน้อย เป็นที่นิยมของตลาดหน่อไม้สด ทำอาหารได้หลากหลาย
-ปลูกง่ายไม่ต้องดูแลมากปลูกได้ทุกสภาพพื้นที่ ทนแล้งได้ดีมาก เจริญเติบโตเร็ว 
-ลำไม้ใหญ่เนื้อหนา เป็นที่ต้องการของตลาดค้าลำไม้ใช้ในงานก่อสร้าง อุตสาหกรรมทำเฟอร์นิเจอร์ ทำไม้แผ่นปาร์เก้ไม้ไผ่ ทำกระท่อมไม้ไผ่


ไผ่ซางจีน ไผ่เลี้ยงยักษ์ (เพาะเมล็ด)             250 บาท
Dendrocalamus barbatus 
-เป็นไผ่ตระกูลไผ่ซางขนาดกลาง ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เติบโตได้ดีทั้งที่ลาดชันและที่ราบลุ่ม
-ลำไม้เปลา ตรง สวยงาม มีแถบสีเหลืองพาดยาวตามลำไม้  สวยงามเป็นระเบียบ ใช้ปลูกประดับอาคารสถานที่ได้สวยงามมาก
-หน่อรสชาดดีมากเนื้อเนียนละเอียด เสี้ยนน้อย เป็นที่นิยมของตลาดหน่อไม้สด ทำอาหารได้หลากหลาย
-ปลูกง่ายไม่ต้องดูแลมากปลูกได้ทุกสภาพพื้นที่ ทนแล้งได้ดีมาก เจริญเติบโตเร็ว 
-ลำไม้ใหญ่เนื้อหนา เป็นที่ต้องการของตลาดค้าลำไม้ใช้ในงานก่อสร้าง อุตสาหกรรมทำเฟอร์นิเจอร์ ทำไม้แผ่นปาร์เก้ไม้ไผ่ ทำกระท่อมไม้ไผ่


ไผ่ซางหม่นสายพันธุ์เชียงดาว      250 บาท (เพาะเมล็ด)
Dendrocalamus sericeus ,chiangdow
-เป็นไผ่ตระกูลไผ่ซางขนาดใหญ่ ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เติบโตได้ดีทั้งที่ลาดชันและที่ราบลุ่ม
-ลำไม้เปลา ตรง สวยงาม มีแป้งสีขาวที่ลำไม้ กอแน่น สวยงามเป็นระเบียบ ใช้ปลูกประดับอาคารสถานที่ได้สวยงามมาก
-หน่อรสชาดดีมากเนื้อเนียนละเอียด เสี้ยนน้อย เป็นที่นิยมของตลาดหน่อไม้สด ทำอาหารได้หลากหลาย
-ปลูกง่ายไม่ต้องดูแลมากปลูกได้ทุกสภาพพื้นที่ ทนแล้งได้ดีมาก เจริญเติบโตเร็ว 
-ลำไม้ใหญ่เนื้อหนา เป็นที่ต้องการของตลาดค้าลำไม้ใช้ในงานก่อสร้าง อุตสาหกรรมทำเฟอร์นิเจอร์ ทำไม้แผ่นปาร์เก้ไม้ไผ่ ทำกระท่อมไม้ไผ่ไผ่ซางหม่นสายพันธุ์น่าน            100 บาท
Dendrocalamus sericeus,Nan
-เป็นไผ่ตระกูลไผ่ซางขนาดกลาง ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เติบโตได้ดีทั้งที่ลาดชันและที่ราบลุ่ม
-ลำไม้เปลา ตรง สวยงาม มีแป้งสีขาวที่ลำไม้ กอแน่น สวยงามเป็นระเบียบ ใช้ปลูกประดับอาคารสถานที่ได้สวยงามมาก
-หน่อรสชาดดีมากเนื้อเนียนละเอียด เสี้ยนน้อย เป็นที่นิยมของตลาดหน่อไม้สด ทำอาหารได้หลากหลาย
-ปลูกง่ายไม่ต้องดูแลมากปลูกได้ทุกสภาพพื้นที่ ทนแล้งได้ดีมาก เจริญเติบโตเร็ว 
-ลำไม้ใหญ่เนื้อหนา เป็นที่ต้องการของตลาดค้าลำไม้ใช้ในงานก่อสร้าง อุตสาหกรรมทำเฟอร์นิเจอร์ ทำไม้แผ่นปาร์เก้ไม้ไผ่ ทำกระท่อมไม้ไผ่ไผ่ซางหม่น (ซางราชินี)             100 บาท
Dendrocalamus sericeus
-เป็นไผ่ตระกูลไผ่ซาง ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เติบโตได้ดีทั้งที่ลาดชันและที่ราบลุ่ม
-ลำไม้เปลา ตรง สวยงาม มีแป้งสีขาวที่ลำไม้ กอแน่น สวยงามเป็นระเบียบ ใช้ปลูกประดับอาคารสถานที่ได้สวยงามมาก
-หน่อรสชาดดีมากเนื้อเนียนละเอียด เสี้ยนน้อย เป็นที่นิยมของตลาดหน่อไม้สด ทำอาหารได้หลากหลาย
-ปลูกง่ายไม่ต้องดูแลมากปลูกได้ทุกสภาพพื้นที่ ทนแล้งได้ดีมาก เจริญเติบโตเร็ว 
-ลำไม้ใหญ่เนื้อหนา เป็นที่ต้องการของตลาดค้าลำไม้ใช้ในงานก่อสร้าง อุตสาหกรรมทำเฟอร์นิเจอร์ ทำไม้แผ่นปาร์เก้ไม้ไผ่ ทำกระท่อมไม้ไผ่ไผ่ซางดำ                                  200 บาท

Dendrocalamus strictus
-เป็นไผ่ตระกูลไผ่ซาง ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เติบโตได้ดีทั้งที่ลาดชันและที่ราบลุ่ม
-ลำไม้เปลา ตรง สวยงาม สีเขียวเข้ม กอแน่น สวยงามเป็นระเบียบ ใช้ปลูกประดับอาคารสถานที่ได้สวยงามมาก
-หน่อรสชาดดีมากเนื้อเนียนละเอียด เสี้ยนน้อย เป็นที่นิยมของตลาดหน่อไม้สด ทำอาหารได้หลากหลาย
-ปลูกง่ายไม่ต้องดูแลมากปลูกได้ทุกสภาพพื้นที่ ทนแล้งได้ดีมาก เจริญเติบโตเร็ว ทนน้ำท่วมได้ประมาณหนึ่งเดือน
-ลำไม้ใหญ่เนื้อหนาแกร่ง เป็นที่ต้องการของตลาดค้าลำไม้ใช้ในงานก่อสร้าง อุตสาหกรรมทำเฟอร์นิเจอร์ ทำไม้แผ่นปาร์เก้ไม้ไผ่ ทำกระท่อมไม้ไผ่


ไผ่หกเพาะเมล็ด                         100 บาท
Dendrocalamus brandisii Munro
-เป็นไผ่ตระกูลไผ่หก ไผ่ตง ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เติบโตได้ดีทั้งที่ลาดชันและที่ราบลุ่ม
-หน่อรสชาดดี ใช้รับประทานได้ ทำอาหารได้หลากหลาย หน่อมีเสี้ยนใหญ่เป้นที่ต้องการของอุตสาหกรรมหน่อไม้ดองคุณภาพดี
-ปลูกง่ายไม่ต้องดูแลมากปลูกได้ทุกสภาพพื้นที่ ทนแล้งได้ดีมาก เจริญเติบโตเร็ว
-ลำไม้ใหญ่เนื้อหนา เป็นที่ต้องการของตลาดค้าลำไม้ใช้ในงานก่อสร้าง อุตสาหกรรมทำเฟอร์นิเจอร์ ทำไม้แผ่นปาร์เก้ไม้ไผ่ ทำกระท่อมไม้ไผ่
ไผ่ข้าวหลามยอดแดง(เพาะเมล็ด)   100 บาท

Schizostachyum pergracile Munro
-เป็นไผ่ที่เพาะมาจากเมล็ด ปี 2556 ไม่มีความเสี่ยงเรื่องไผ่ตายขุยยกสวน
-ปลูกง่ายไม่ต้องดูแลมากปลูกได้ทุกสภาพพื้นที่ ทนแล้งได้ดีมาก เจริญเติบโตเร็ว
-รูปทรงกอเรียงกันเป็นระเบียบ หน่อบินสีสันสวยงาม นิยมปลูกเป็นไม้ประดับตามอาคาร สถานที่ต่างๆ
-ลำไม้ใหญ่เนื้อหนา เหนียวมาก นิยมใช้ในงานจักรสาน และอุตสาหกรรมทำข้าวหลามมีความต้องการลำไม้มากตลอดทั้งปี
ไผ่เลี้ยงดำ  (เพาะเมล็ด)               100 บาท
Bambusa nana ,Nan
-เป็นสายพันธุ์ที่ลำไม้ใหญ่ที่สุดในบรรดาไผ่เลี้ยงทุกสายพันธุ์  ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมีมากที่  
-หน่อรสชาดดี ใช้รับประทานได้ ทำอาหารได้หลากหลาย
-ปลูกง่ายไม่ต้องดูแลมากปลูกได้ทุกสภาพพื้นที่ ทนแล้งได้ดีมาก เจริญเติบโตเร็ว
-รูปทรงกอเรียงกันเป็นระเบียบ นิยมปลูกเป็นไม้ประดับตามอาคาร สถานที่ต่างๆ ผิวเรียบ เนียน ไม่มีขน 
-ลำไม้ใหญ่เนื้อหนา ข้อถี่ ลำยาวตรงดิ่ง เป็นที่ต้องการของตลาดค้าลำไม้ใช้ในงานก่อสร้าง ทำนั่งร้าน ทำบันใด ทำเฟอร์นิเจอร์ ไผ่รวกหางช้าง ไผ่หอบ(เพาะเมล็ด)          100 บาท
Bambusa oliveriana Gamble 
-เป็นไผ่ตระกูลไผ่รวกที่มีลำไม้ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จัดเป็นไผ่หายาก ไม่ค่อยมีปลูกเพราะว่าเพาะขยายพันธุ์ยาก 
-หน่อรสชาดดี ใช้รับประทานได้ ทำอาหารได้หลากหลาย
-ปลูกง่ายไม่ต้องดูแลมากปลูกได้ทุกสภาพพื้นที่ ทนแล้งได้ดีมาก เจริญเติบโตเร็ว
-รูปทรงกอเรียงกันเป็นระเบียบ นิยมปลูกเป็นไม้ประดับตามอาคาร สถานที่ต่างๆ หรือปลูกเป็นไม้ใช้สอยในสวน
-ลำไม้ใหญ่เนื้อหนามาก ข้อถี่ ลำไม้ตรงมาก เป็นที่ต้องการของตลาดค้าลำไม้ใช้ในงานก่อสร้าง ทำนั่งร้าน ทำบันใด เนื้อไม้หนามาก เหมาะที่จะใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ โต๊ะ เก้าอี้ จากไม้ไผ่


ไผ่รวกดำ (เพาะเมล็ด)                                 100 บาท 
Thyrsostachys oliveri Gamble
-เป็นไผ่ตระกูลไผ่รวกที่มีลำไม้ใหญ่มาก ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมีมากที่ จ.น่าน และพบบ้างที่ จ.พะเยา เชียงราย
-หน่อรสชาดดี ใช้รับประทานได้ ทำอาหารได้หลากหลาย
-ปลูกง่ายไม่ต้องดูแลมากปลูกได้ทุกสภาพพื้นที่ ทนแล้งได้ดีมาก เจริญเติบโตเร็ว
-รูปทรงกอเรียงกันเป็นระเบียบ นิยมปลูกเป็นไม้ประดับตามอาคาร สถานที่ต่างๆ
-ลำไม้ใหญ่เนื้อหนา ข้อถี่ เป็นที่ต้องการของตลาดค้าลำไม้ใช้ในงานก่อสร้าง อุตสาหกรรมเลี้ยงหอยแมลงภู่ หอยนางรม
ไผ่รวกหวานยอดแดง (เพาะเมล็ด)            350 บาท
Thyrsostachys siamensis ,thai sweet shoot 
-เป็นไผ่รวกหวานที่เพาะมาจากเมล็ด ปี 2556 
-หน่อออกใหม่มีสีออกแดง ยาวหน่อยจะสีออกเขียวอ่อน รสชาดหวาน กรอบ กินดิบได้
-โตเร็ว ทนแล้ง อยู่ได้ทุกสภาพแวดล้อม 
-ลำไม้ยาวตรงมีกาบติดที่ลำไม้นานสองถึงสามปีจนผุพังไปเอง ไม่มีกิ่งแขนงด้านล่างของลำไม้ ไม่รก
-ทรงกอสวย ปลูกเป็นไผ่ประดับได้ด้วย


ไผ่รวกหวานลายเสือ (เหง้าจากเมล็ดปี 2552 )    1,000 บาท

Thyrsostachys siamensis ,tiger sweet  shoot 
-เป็นสายพันธุ์ไผ่รวกหวานที่หายากที่สุดมีจำนวนไม่มากจากต้นแม่เพียงสี่กอ
-เป็นไผ่รวกหวานที่เกิดจากการกลายพันธุ์จากเมล็ดปี 2553 รู้อายุแน่นอนไม่เสี่ยงตายขุยง่ายๆ
-หน่อรสชาดหวาน กรอบ อร่อยมากที่สุดชนิดหนึ่ง กินดิบได้เลยสีหน่อมีลวดลายเฉพาะตัว สวยงามมาก
-ออกหน่อตลอดทั้งปี สามารถ รดน้ำให้ปุ๋ยและตัดแต่งสางกอ กระตุ้นให้ออกหน่อได้ง่าย
-รูปทรงกอสวยงามเป็นระเบียบ สามารถปลูกเป็นไผ่ประดับได้ ไม่มีกิ่งรกรุงรังที่โคนกอ
-ลำไม้ตันช่วงโคนต้นจนถึงประมาณ 1.5 เมตรจึงมีรูเล็กๆ เนื้อไม้หนายาวสุดปลายลำ
-จัดเป็นไผ่สารพัดประโยชน์ ที่หน่อหวานกินดิบได้และใช้ลำไม้ได้ด้วย
ไผ่บงหวานสายพันธุ์ด่านซ้าย(หน่อใหญ่ 1 กิโล)   100 บาท
Bambusa cf. burmanica Gamble
-เป็นสายพันธุ์ที่คัดมาจากต้นแม่พันธุ์ที่มีลำขาดใหญ่ หน่อใหญ่ กอไม่รกมาก ให้ผลผลิตสูง 
-หน่อใหญ่มาก หวานกรอบ กินดิบได้ หน่อมีขนาดใหญ่ 0.5 -1 กิโลกรัม ต่อหน่อ 
-เจริญเติบโตเร็วมากๆ สามารถเริ่มให้ผลผลิตได้เมื่อ มีอายุครบ หนึ่งปีเต็ม  กิ่งแขนงไม่รกมาก
-ลำไม้หนาถึงตันสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายวัตถุประสงค์ ทนแล้ง ทนน้ำท่วมขังได้ถึงสามเดือน
-มีการคัดสายพันธุ์มาจากแหล่งต้นกำเนิดไผ่บงหวานเก่าแก่มาหลายชั่วอายุคน ที่ อ.ด่านซ้าย จ.เลยจนได้สายพันธุ์นี้มา
ไผ่เป๊าะน่าน                                 100 บาท
Dendrocalamus copelandii pornan
-ลำไม้ยาว ตรง สวยงาม ทรงกอเรียงกันเป็นระเบียบ
-ลำไม้แกร่งไม่หนามาก เหมาะใช้ในอุตสาหกรรมผลิตตะเกียบไม้เสียบลูกชิ้นได้
-ออกหน่อดก และออกตลอดทั้งปี ง่ายต่อการกระตุ้นด้วยน้ำและปุ๋ย ร่วมกับการแต่งกอ
-เจริญเติบโตเร็วมาก เริ่มให้ผลผลิตได้เมื่อครบหนึ่งปี กิ่งแขนงน้อยตัดแต่งสาวงกอง่าย
-หน่ออร่อยหวาน กรอบ รสชาดดี สีเหลืองสวย เป็นที่ต้องการของตลาด ไผ่เหลืองอินโด Bambusa vulgaris "Vittata Indonesian Clone"     250 บาท
-เป็นไผ่ตระกูลไผ่เหลืองคล้ายบ้านเราแต่ลำไม้ตรงกว่า ไผ่เหลืองบ้านเราลำจะคดงอกว่ามากและกิ่งเยอะ  ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เติบโตได้ดีทั้งที่ลาดชันและที่ราบลุ่ม
-ลำไม้เปลา ตรง สวยงาม  กอไม่แน่นมาก สวยงามเป็นระเบียบ ใช้ปลูกประดับอาคารสถานที่ได้สวยงามมาก
-ปลูกง่ายไม่ต้องดูแลมากปลูกได้ทุกสภาพพื้นที่ในประเทศไทย เจริญเติบโตเร็ว 


-ลำไม้ใหญ่เนื้อหนา เป็นที่ต้องการของตลาดค้าลำไม้ใช้ในงานก่อสร้าง อุตสาหกรรมทำเฟอร์นิเจอร์ ทำไม้แผ่นปาร์เก้ไม้ไผ่ ทำกระท่อมไม้ไผ่ 


ไผ่เฮี๊ยะเพาะเมล็ด(ไผ่ลำไม้สวยใช้ปลูกประดับและในงานจักรสานดีมาก) 200 บาท 
ไผ่มังกรยักษ์ (ไผ่ที่ลำใหญ่ที่สุดในโลกจากประเทศจีน เป็นสายพันธุ์หายาก)     5,000 บาท

-เป็นไผ่ที่มีลำไม้ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก จากสาธารณรัฐประชาชนจีน เส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่สุด 13-15 นิ้ว
-เป็นไผ่ที่หายากพบในจีนและลาวเท่านั้น เป็นไผ่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่คนรักไผ่ทั่วโลกต้องการมีไว้ในครอบครอง
-ลำไม้เปลา ตรง สวยงาม ด้านล่างโค้งนิดหน่อย มีแป้งสีขาวที่ลำไม้ กอแน่น สวยงามเป็นระเบียบ ใช้ปลูกประดับอาคารสถานที่ได้สวยงามมาก
-หน่อรสชาดดีมากเนื้อเนียนละเอียด  เป็นที่นิยมของตลาดหน่อไม้สด ทำหน่อนอกฤดูได้ผลดีมาก
หากปลูกในที่ราบลุ่ม ขนาดลำไม้อาจลดลงบ้างเป็น 8-12 นิ้ว ก็ยังถือว่าใหญ่ แต่หน่อและลำไม้จะดกมากขึ้นมาทดแทน
-ลำไม้ใหญ่เนื้อหนา เป็นที่ต้องการของตลาดค้าลำไม้ใช้ในงานก่อสร้าง อุตสาหกรรมทำเฟอร์นิเจอร์ ทำไม้แผ่นปาร์เก้ไม้ไผ่ ทำกระท่อมไม้ไผ่ ของฝาก ของชำร่วย ของที่ระลึก ฯลฯ

ไผ่มันหมูDendrocalamus copelandii "Man Moo"     250 บาท
-เป็นไผ่ตระกูลไผ่เป๊าะมีขนาดกลางถึงใหญ่ ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เติบโตได้ดีทั้งที่ลาดชันและที่ราบลุ่ม
-ลำไม้เปลา ตรง สวยงาม มีแป้งสีขาวที่ลำไม้ กอแน่น สวยงามเป็นระเบียบ ใช้ปลูกประดับอาคารสถานที่ได้สวยงามมาก
-หน่อรสชาดดีมากเนื้อเนียนละเอียด เสี้ยนน้อย เป็นที่นิยมของตลาดหน่อไม้สด ทำอาหารได้หลากหลาย ออกหน่อนอกฤดูได้ดีมากสไตร์แบบไผ่ตระกูลไผ่เป๊าะ แต่หน่อใหญ่และดกมากๆ
-ปลูกง่ายไม่ต้องดูแลมากปลูกได้ทุกสภาพพื้นที่ ทนแล้งได้ดีมาก เจริญเติบโตเร็ว 
-ลำไม้ใหญ่เนื้อหนา เป็นที่ต้องการของตลาดค้าลำไม้ใช้ในงานก่อสร้าง อุตสาหกรรมทำเฟอร์นิเจอร์ ทำไม้แผ่นปาร์เก้ไม้ไผ่ ทำกระท่อมไม้ไผ่ มีลักษณะพิเศษคือมีรูทะลุปล้องด้านในทำให้ง่ายต่อการแช่น้ำยารักษาเนื้อไม้เราไม่ต้องเจาะรูอีก จัดเป็นไผ่ที่น่าปลูกมากอีกชนิดเลยทีเดียวไผ่บงพม่า(ปลูกใช้ลำไม้ เนื้อหนา แกร่ง ปล้องยาวลำไม้ยาว ตรงมาก หน่ออร่อย) 250 บาท
  

2.กลุ่มไผ่ประดับ ไผ่มงคล ไผ่หายาก 


ไผ่ดำติมอร์ Timor black bamboo   250 บาท 

Bambusa lako

-เป็นไผ่สายพันธุ์มาจากอินโดนีเซีย ลำไม้มีสีดำเงางาม ผิวเรียบไม่มีขน อาจมีลายเส่นสีเขียวพาดตามยาว
-เป็นไผ่ปลูกประดับยอดนิยมติดหนึ่งในสิบในตลาดโลก มีมูลค่าทางการตลาดสูงมากอีกชนิดหนึ่ง
-ลำไม้ยาวตรงเรียงกันเป็นระเบียบสวยงาม ใช้ปลูกประดับอาคาร สถานที่ หรือปลูกเป็นไม้กระถาง
-ปลูกได้ทุกสภาพพื้นที่และเจริญเติบโตได้ดีมากในสภาพอากาศในเมืองไทย ทนน้ำท่วมขังได้นานถึงสองเดือน ไม่ตาย
-หน่อใช้รับประทานได้ แต่ไม่เป็นที่นิยม ขนาดกอไม่ใหญ่มากจึงเหมาะปลูกเป้นไม้ประดับตามบ้านเรือน

ไผ่ขาว (textile bamboo)           250 บาท
Bambusa textilis gracilis
-เป็นไผ่สายพันธุ์มาจากสหรัฐอเมริกา แต่มีต้นกำเนิดจากประเทศจีน ลำไม้มีแป้งสีขาวปกคลุมผิวเรียบไม่มีขน
-เป็นไผ่ปลูกประดับยอดนิยมติดหนึ่งในสิบในตลาดโลก มีมูลค่าทางการตลาดสูงมาก
-ลำไม้ยาวตรงเรียงกันเป็นระเบียบสวยงาม ใช้ปลูกประดับอาคาร สถานที่ หรือปลูกเป็นไม้กระถาง
-ปลูกได้ทุกสภาพพื้นที่และเจริญเติบโตได้ดีมากในสภาพอากาศในเมืองไทย ทนอากาศหนาวเย็นและหิมะได้ดีมาก
-หน่อใช้รับประทานได้ แต่ไม่เป็นที่นิยม ขนาดกอไม่ใหญ่มากจึงเหมาะปลูกเป้นไม้ประดับตามบ้านเรือนไผ่ทอง  Sacred Bali Bamboo              100 บาท
Schizostachyum brachycladum Kurz
-เป็นไผ่สายพันธุ์มาจากประเทศอินโดนีเซีย 
-เป็นไผ่ปลูกประดับยอดนิยมที่มีสีสันสดใส เหลือง อร่าม ดูเด่นสะดุดตามากอีกชนิดหนึ่ง
-ลำไม้ยาวตรงเรียงกันเป็นระเบียบสวยงาม ใช้ปลูกประดับอาคาร สถานที่ หรือปลูกเป็นไม้กระถาง
-ปลูกได้ทุกสภาพพื้นที่และเจริญเติบโตได้ดีมากในสภาพอากาศในเมืองไทย
-หน่อใช้รับประทานได้ แต่ไม่เป็นที่นิยม
 ไผ่สีชมพู Bambusa multiplex Alphonse Karr              250 บาท 
 -เป็นไผ่สายพันธุ์มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา 
-เป็นไผ่ปลูกประดับยอดนิยมที่มีสีสันสดใส ออกชมพูสดใสและจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแถบเขียวเมื่อลำไม้แก่จัด ดูเด่นสะดุดตามากอีกชนิดหนึ่ง
-ลำไม้ยาวตรงเรียงกันเป็นระเบียบสวยงาม ใช้ปลูกประดับอาคาร สถานที่ หรือปลูกเป็นไม้กระถาง
-ปลูกได้ทุกสภาพพื้นที่และเจริญเติบโตได้ดีมากในสภาพอากาศในเมืองไทย


-หน่อใช้รับประทานได้ แต่ไม่เป็นที่นิยม


ไผ่โป Bali Kuning Bamboo      250 บาท
Schizostachyum brachycladum var.
-เป็นไผ่สายพันธุ์มาจากประเทศอินโดนีเซีย 
-เป็นไผ่ปลูกประดับนิยมปลูกคู่กับไผ่ทอง ให้มีสีเหลืองตัดกับสีเขียว ที่จริงเป็นพันธุ์เดียวกับไผ่ทองแต่มีคนล่ะสี
-ลำไม้ยาวตรงเรียงกันเป็นระเบียบสวยงาม ใช้ปลูกประดับอาคาร สถานที่ หรือปลูกเป็นไม้กระถาง
-ปลูกได้ทุกสภาพพื้นที่และเจริญเติบโตได้ดีมากในสภาพอากาศในเมืองไทย
-หน่อใช้รับประทานได้ แต่ไม่เป็นที่นิยม


ไผ่ป่อง (water bamboo )           250 บาท
Phyllostachys heteroclada.??
-เป็นไผ่ลำเดี่ยวสายพันธุ์ที่นำเข้ามาจากประเทศจีน นานมากจนปรับตัวได้ดีในเมืองไทย
-เป็นไผ่ลำเดี่ยวขึ้นเป็นลำห่างๆกัน ไม่ขึ้นเป็นกอ
-นิยมปลูกประดับอาคารสถานที่ หรือปลูกเป็นไม้กระถาง
-โตเร็วขยายกอเร็ว ทนร้อนปลูกได้ทั้งในเมืองร้อนและเมืองหนาว หน่อรับประทานได้เหมือนหน่อไม้ทั่วไป
-ลำไม้ตรง เรียงกันเป็นระเบียบสวยงาม ไม้เหนียวหนาใช้ประโยชน์หลากหลาย
-นับเป็นไผ่ลำเดี่ยวที่เจริญเติบโตได้ดีที่สุดในสภาพอากาศร้อนในที่ราบทั่วไปของเมืองไทย โตได้แม้ในที่ราบลุ่มอากาศร้อน ไผ่มากินอยลำเดี่ยว                    250 บาท
Phyllostachys makinoi Hayata
-เป็นไผ่สายพันธุ์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ 
-เป็นไผ่ลำเดี่ยวขึ้นเป็นลำห่างๆกัน ไม่ขึ้นเป็นกอ สวยงามแปลกตา 
-นิยมปลูกประดับอาคารสถานที่ หรือปลูกเป็นไม้กระถาง 
-โตเร็วขยายกอเร็ว ทนร้อนปลูกได้ทั้งในเมืองร้อนและเมืองหนาว หน่อรับประทานได้เหมือนหน่อไม้ทั่วไป
-ลำไม้เปลาตรง เรียงกันเป็นระเบียบสวยงาม ไม้เหนียวหนาใช้ประโยชน์หลากหลายไผ่ดำเสฉวน (ไผ่ดำลำเดี่ยว)       250 บาท
Phyllostachys nigra 
-เป็นไผ่สายพันธุ์ที่นำเข้ามาจากประเทศจีน 
-เป็นไผ่ลำเดี่ยวขึ้นเป็นลำห่างๆกัน ไม่ขึ้นเป็นกอ
-ลำไม้มีสีดำเข้ม เงางาม สะดุดตา ถือเป็นไผ่หายาก และเป็นไผ่มงคล
-นิยมปลูกประดับอาคารสถานที่ หรือปลูกเป็นไม้กระถาง
-เจริญเติบโตได้ดีในสภาพอากาศเมืองไทย แม้ลำไม้จะมีขนาดไม่ใหญ่มากนัก
-ลำไม้ตรง เรียงกันเป็นระเบียบสวยงาม ไม้เหนียวหนาใช้ประโยชน์หลากหลายไผ่ลิตโต้ด่างลำเดี่ยว                           250บาท
Sinobambusa tootsik 'Albostriata'
-เป็นไผ่สายพันธุ์ที่นำเข้ามาจากประเทศจีน 
-เป็นไผ่ลำเดี่ยวขึ้นเป็นลำห่างๆกัน ไม่ขึ้นเป็นกอ
-นิยมปลูกประดับอาคารสถานที่ หรือปลูกเป็นไม้กระถาง
-โตเร็วขยายกอเร็ว ทนร้อนปลูกได้ทั้งในเมืองร้อนและเมืองหนาว
-ลำไม้ตรง เรียงกันเป็นระเบียบสวยงาม ไม้เหนียวหนาใช้ประโยชน์หลากหลาย
ไผ่รวกเศรษฐี (ลำไม้ด่างสีเหลืองทองมีลายตามขวาง ปลูกประดับสวยงาม)       1,000 บาท
-จัดเป็นไผ่หายากชนิดหนึ่ง มีกำเนิดในประเทศไทย เป็นไผ่รวกที่ถือเป็นไผ่มงคลอีกชนิดหนึ่งที่คนรักไผ่ไม่ควรพลาดไผ่น้ำเต้าทอง Bambusa ventricosa "Kimmei"           500 บาท
-เป็นไผ่สายพันธุ์มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา 
-เป็นไผ่ปลูกประดับยอดนิยมในสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และยุโรป ที่มีสีสันสดใส เหลือง อร่าม ดูเด่นสะดุดตามากอีกชนิดหนึ่ง
-ลำไม้ยาวตรงเรียงกันเป็นระเบียบสวยงาม ใช้ปลูกประดับอาคาร สถานที่ หรือปลูกเป็นไม้กระถาง
-ปลูกได้ทุกสภาพพื้นที่และเจริญเติบโตได้ดีมากในสภาพอากาศในเมืองไทย
-จัดเป็นไผ่ที่มีชื่อเป็นมงคล...น่าปลูกอีกชนิดหนึ่งเลยทีเดียวไผ่น้ำเต้าลาย Bambusa vulgaris "Wamin Striata"    500 บาท


-เป็นไผ่สายพันธุ์มาจากประเทศสเปน
-เป็นไผ่ปลูกประดับยอดนิยมในสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และยุโรป ที่มีสีสันสดใส เขียวอ่อนมีแถบสีเขียวแก่คาดตามยาวลงมา ดูเด่นสะดุดตามากอีกชนิดหนึ่ง
-ลำไม้ยาวตรงเรียงกันเป็นระเบียบสวยงาม ใช้ปลูกประดับอาคาร สถานที่ หรือปลูกเป็นไม้กระถาง
-ปลูกได้ทุกสภาพพื้นที่และเจริญเติบโตได้ดีมากในสภาพอากาศในเมืองไทย
-จัดเป็นไผ่ที่มีชื่อเป็นมงคล...น่าปลูกอีกชนิดหนึ่งเลยทีเดียว

ไผ่ช๊อกโกแลต (เป็นไผ่ประดับจากต่างประเทศ ลำไม้สีเหลืองและมีแถบสวย)    1,000 บาท
ไผ่ทองแคระใบเฟิร์นBambusa multiplex 'Riviereorum'(เป็นไผ่ประดับจากต่างประเทศอีกชนิด ที่ลำสีเหลืองใบสวย) 300 บาท


ไผ่ลำตัน (เป็นไผ่มงคลปลูกเอาเคล็ดลำไม้ตันใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย)            250 บาท
  -ใช้ทำเครื่องรางของขลังในสมัยโบราณ ป้องกันสิ่งไม่ดี ช่วยนำโชคลาภมาให้เจ้าของ


ไผ่หางกระรอก(ปลูกประดับ เป็นไผ่ที่ทรงกอและใบเป็นกระจุกสวยงามมาก)         250 บาท


ไผ่หกขาว (เป็นไผ่หกแต่กลายพันธุ์ไปมีลำไม้ขนสีออกขาวกำมะหยี่สวยงาม)    1,000 บาท


ไผ่ซางนวลด่าง "ขาวหิมะ" คัดสายพันธุ์ใหม่ล่าสุด โดยสวนเกษตรน่าน
Dendrocalamus membranaceus, "Kaw -hima " (ไผ่ใบด่างขาวสวยงามปลูกประดับได้ดี ทรงกอสวยปลูกง่าย)     1,000 บาท


ไผ่สี่เหลี่ยม( เป็นไผ่ลำเดี่ยวไม่ขึ้นเป็นกอ ลำไม้เป็นทรงสี่เหลี่ยมเมื่อตัดขวาง)       500 บาท
ไผ่ด่างกาญจนา( ไผ่ใบด่างขาวเขียวเป็บแถบชัดเจน สวยงามโดดเด่นน่าปลูก)      1,000 บาท

ไผ่ผากด่าง(เป็นไผ่ใบด่างขาว เขียว สีสันสวยงามแปลกตา ทรงพุ่มแน่นใบใหญ่)   2,000 บาทไผ่รวกหวานด่าง(ไผ่ด่างหายากหน่อหวานกินดิบได้ลำไม้หนาใช้ดีประดับได้ด้วย)5,000 บาทไผ่สีสุกสีทอง(เป็นไผ่ชื่อมงคลลำไม้ด่างสีเหลืองทอง หายากมาก)                     5,000 บาท
ไผ่โรบัสต้า(เป็นไผ่ลำด่างลายสีขาวจากอินโดนีเซีย เป็นไผ่ประดับสวยงาม)        1,000 บาท


ไผ่ด่างลายหินอ่อน เป็นไผ่ใบด่างทองเป็นลายจุด และลำด่างทองหายากมาก  10,000 บาท

 ไผ่ขลุ่ย (เป็นไผ่ที่ลำไม้ตรงทรงพุ่มสวยงามขนาดไม่ใหญ่มาก นิยมปลูกประดับ       300 บาท

ไผ่ลูกศร (ลำเล็กแข็ง ลำตรงสวยงาม ขนาดไม่ใหญ่มาก นิยมปลูกประดับ               300 บาทไผ่ดำเลื้อย (ไผ่ลำสีดำ ขนาดไม่ใหญ่แต่เล้อยยาว นิยมปลูกเป็นซุ้มประดับสวยงาม) 300 บาท
ไผ่  ฯลฯ
     
     
ไผ่อื่นๆ สอบถามได้
- ทุกออเดอร์คิดค่าจัดส่ง 250 บาทต่อครั้ง สั่งกี่ต้นก็ได้

วิธีสั่งซื้อสินค้า
         
        1.สั่งซื้อทางโทรศัพท์

    - ลูกค้าโทรแจ้งชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ จำนวนต้นที่สั่ง 

    - ทางร้านจัดส่งสินค้าทุกวันอาทิตย์ทางพัสดุไปรษณีย์ด่วนพิเศษเก็บเงินปลายทาง (พ.ก.ง.)ไม่ต้องโอนเงินก่อน 
    ลูกค้าไปรับสินค้าและชำระเงินได้ที่ไปรษณีย์ที่ให้ที่อยู่ไว้ทุกวันอังคาร
            ติดต่อคุณหน่อย 084-6048220,หรือคุณโต้ง 080-1204709 เปิดทำการทุกวันไม่มีวันหยุดครับ


         2. ติดต่อซื้อโดยตรงที่ร้านสวนเกษตรน่าน

   ร้านตั้งอยู่หัวมุมสี่แยกช้างเผือก (สี่แยกไฟแดงสุดท้ายก่อนถึงสนามบินน่าน)เป็นร้านขายต้นไม้พรรณไม้ดอกไม้ประดับ อยู่หัวมุมพอดีหาง่ายติดต่อ โทร 0846048220คุณหน่อย

                         ,           0801204709คุณโต้ง
เรายินดีให้คำปรึกษาเรื่องไผ่และการปลูกไผ่โดยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ คุยได้เป็นกันเองครับ

https://www.facebook.com/nanbamboo
https://www.facebook.com/Thailand bamboo forum.

  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น